Standard Code


Dobre praktyki programistyczne

Zwięzły kod Java

22.04.2012

Oto przykład jak zwięzły może być kod Java. Napisałem dwie metody, które robią to samo, ale wyglądają inaczej. Sprawdzają one, czy obiekt Iterable ma tylko 1 obiekt, który dodatkowo jest równy drugiemu argumentowi. Obie metody używają klasy Objects dodanej w Javie 7. Pierwsza metoda używa operatora „&&”, który oblicza wyrażenie po prawej stronie tylko wtedy, gdy po lewej było true. Więcej…

Jak przeglądać listę z indeksem

10.04.2012

Jest wiele metod na przechodzenie po obiektach listy czy innej kolekcji w Javie. Czasem potrzebny jest też bieżący indeks, zwłaszcza w przypadku list, gdzie kolejność elementów ma znaczenie. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Spójrz na przykłady: Więcej…

StructuredInfo – obiekty zamiast zwykłego String

29.12.2011

Metoda toString jest prostym sposobem na wyświetlenie wewnętrznych wartości obiektu. Ale jeśli chcesz je zaprezentować w innym formacie, może być trudno lub niebezpiecznie parsować wynik toString. Lepszym sposobem jest więc przekazanie obiektu mającego wewnętrzną strukturę, który może być później zserializowany do wybranego formatu. Stworzyłem więc projekt w Scala 2.9.1, do zbierania danych w aplikacji i ich serializacji. Więcej…