Dobre praktyki programistyczne

Java

Zwięzły kod Java

22.04.2012

Oto przykład jak zwięzły może być kod Java. Napisałem dwie metody, które robią to samo, ale wyglądają inaczej. Sprawdzają one, czy obiekt Iterable ma tylko 1 obiekt, który dodatkowo jest równy drugiemu argumentowi. Obie metody używają klasy Objects dodanej w Javie 7. Pierwsza metoda używa operatora „&&”, który oblicza wyrażenie po prawej stronie tylko wtedy, gdy po lewej było true. Więcej…

Jak przeglądać listę z indeksem

10.04.2012

Jest wiele metod na przechodzenie po obiektach listy czy innej kolekcji w Javie. Czasem potrzebny jest też bieżący indeks, zwłaszcza w przypadku list, gdzie kolejność elementów ma znaczenie. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Spójrz na przykłady: Więcej…

Zamień null na Null Object

18.12.2011

Działanie ze zmiennymi mającymi potencjalnie wartość null wymaga często użycia warunku „if”. Aby pomóc programistom w tej sytuacji, napisałem klasę pomocniczą, która zwraca domyślny obiekt, gdy pojawi się wartość null. Użycie jest bardzo proste – umieść potencjalny null jako argument statycznej metody, a dostaniesz obiekt odpowiedniego typu, którego możesz użyć bez obawy o wystąpienie NullPointerException. To przykład wzorca projektowego Null Object. Więcej…