Dobre praktyki programistyczne

Interakcja apletu z URL

15.03.2011

Aplety nie muszą być boksami odizolowanymi od reszty przeglądarki. Mogą one komunikować się ze stroną www, na której są umieszczone. Poniżej przykład tego jak aplety mogą reagować na zmiany URL oraz jak mogą je powodować.

Zalety

 • Możliwość stworzenia linku, który zmieni stan apletu, np. zaznaczając określoną zakładkę.
 • Zmiany stanu są dodawane do historii okna, co pozwala na użycie przycisków wstecz i następny.
 • Nie ma potrzeby przeładowywania apletu lub strony www.

Przykład

Kiedy klikniesz na poniższe linki lub wybierzesz którąś z zakładek, aplet zareaguje a adres URL zmieni się. Możesz też ręcznie podać hash w pasku adresu przeglądarki. Spróbuj również działania przycisków wstecz/dalej. Niestety, nie działa to w IE.
English Polish Spanish

 1. var allow = true;
 2.  
 3. // change active tab
 4. function changeApplet() {
 5. if (allow) {
 6. var applet = $('#applet');
 7. applet[0].urlHashChanged(window.location.hash.substring(1));
 8. }
 9. allow = true;
 10. }
 11. // applet has been loaded
 12. function appletLoaded(x) {
 13. changeApplet();
 14. }
 15. // called by Applet
 16. function hashChanged(hash) {
 17. allow = false;
 18. window.location.hash = '#' + hash;
 19. }
 20. $(window).bind('hashchange', changeApplet);
Java   
 1. package urlhash;
 2.  
 3. import java.awt.BorderLayout;
 4. import java.awt.Container;
 5. import java.util.HashMap;
 6. import java.util.Map;
 7. import javax.swing.*;
 8. import javax.swing.event.*;
 9. import netscape.javascript.JSObject;
 10.  
 11. public class Applet extends JApplet implements ChangeListener {
 12. private final JPanel top = new JPanel();
 13. private final JLabel label = new JLabel("Hash: ");
 14. private final JTextField hashText = new JTextField();
 15. private final JTabbedPane center = new JTabbedPane();
 16. private final JPanel english = new JPanel();
 17. private final JPanel polish = new JPanel();
 18. private final JPanel spanish = new JPanel();
 19. private final Map map = new HashMap();
 20. // names of hashes
 21. private final String[] tabNames = new String[] { "english", "polish", "spanish" };
 22.  
 23. public Applet() {
 24. }
 25.  
 26. private void jbInit() {
 27. hashText.setEditable(false);
 28. top.setLayout(new BorderLayout());
 29. top.add(label, BorderLayout.WEST);
 30. top.add(hashText, BorderLayout.CENTER);
 31. center.addTab("English", english);
 32. center.addTab("Polish", polish);
 33. center.addTab("Spanish", spanish);
 34. english.add(new JLabel("Hello!"));
 35. polish.add(new JLabel("Cześć!"));
 36. spanish.add(new JLabel("¡Hola!"));
 37. Container c = this.getContentPane();
 38. c.setLayout(new BorderLayout());
 39. c.add(top, BorderLayout.NORTH);
 40. c.add(center, BorderLayout.CENTER);
 41. center.addChangeListener(this);
 42. }
 43.  
 44. public void init() {
 45. jbInit();
 46. for (int i = 0; i < tabNames.length; i++) {
 47. map.put(tabNames[i], i);
 48. }
 49. // informs JavaScript that applet is loaded
 50. JSObject win = JSObject.getWindow(this);
 51. win.call("appletLoaded", null);
 52. }
 53.  
 54. // Changes text and selects tab
 55. public void urlHashChanged(String hash) {
 56. hashText.setText(hash);
 57. Integer index = map.get(hash);
 58. if (index != null) {
 59. center.setSelectedIndex(index);
 60. }
 61. }
 62.  
 63. // Changed active tab
 64. public void stateChanged(ChangeEvent e) {
 65. String name = tabNames[center.getSelectedIndex()];
 66. hashText.setText(name);
 67. JSObject win = JSObject.getWindow(this);
 68. win.call("hashChanged", new String[] { name });
 69. }
 70. }

Technologie

Pobierz cały przykład: urlhash.zip - 36KB

Leave a Response