Dobre praktyki programistyczne

Sterowanie kodem porzez String

27.12.2010

Motywacja

Często zdarza się, że programy są sterowane za pomocą krótkich poleceń w postaci tekstowej. Mogą one pochodzić od użytkownika, zostać odczytane z pliku lub odebrane od innego programu. Dzięki temu komunikacja z takim programem staje się prostsza i czytelniejsza dla innych programów. Jest to szczególny i uproszczony przypadek wzorca projektowego Interpreter.

Zastosowania

 • Programy, którym podaje się parametry w linii poleceń.
 • Serwlety, do których przesłane są dane metodą GET lub POST.
 • Aplety na stronach www, gdzie w kodzie HTML umieszcza się parametry.

Ze względu na wydajność, najlepiej gdy interpretowanych będzie wiele grup parametrów podczas jednego uruchomienia kodu.

Przykład

Oto prosta aplikacja, która w zależności od podanych w linii poleceń parametrów wykonuje wybraną akcję.

 1. import java.util.*;
 2.  
 3. public class Main {
 4. private static final Map map;
 5.  
 6. static {
 7. Map l = new HashMap(3);
 8. l.put("help", new Help());
 9. l.put("add", new Add());
 10. l.put("upper", new UpperCase());
 11. map = Collections.unmodifiableMap(l);
 12. }
 13.  
 14. private static void help() {
 15. System.out.println("Try 'java -jar interpreter.jar help' for more information");
 16. }
 17.  
 18. public static void main(String[] args) {
 19. if (args.length > 0) {
 20. Action action = map.get(args[0]);
 21. if (action != null) {
 22. String[] params = new String[args.length - 1];
 23. System.arraycopy(args, 1, params, 0, params.length);
 24. action.execute(params);
 25. } else {
 26. help();
 27. }
 28. } else {
 29. help();
 30. }
 31. }
 32. }

Klasa Main uruchamia się na początku. Najpierw tworzona jest mapa polecenie=>akcja. W metodzie main pobiera się parametry, a pierwszy z nich identyfikuje podejmowaną akcję. Pozostałe służą jako ewentualne dodatkowe argumenty dla metody execute.

Diagram klas

Wszystkie akcje implementują interface Action, dzięki czemu możliwe jest wywołanie metody execute dla obiektu pobranego z mapy. Klasa Help wyświetla pomoc dotyczącą programu, Add – dodaje 2 liczby, a UpperCase wyświetla wszystkie argumenty za pomocą dużych liter.

Poniżej podano sposoby wywołania programu i wyniki jego działania.

Terminal   
 1. Help: java -jar interpreter.jar help
 2. Usage: java -jar interpreter.jar [options]
 3. add a b Add a and b then display sum
 4. upper Display all arguments as upper letters
 5.  
 6. Add: java -jar interpreter.jar add 13 62
 7. Sum = 75
 8.  
 9. Upper case: java -jar interpreter.jar upper Hello World!
 10. HELLO
 11. WORLD!
 12.  
 13. Any other: java -jar interpreter.jar something
 14. Try 'java -jar interpreter.jar help' for more information
 15.  
 16. No arguments: java -jar interpreter.jar
 17. Try 'java -jar interpreter.jar help' for more information

Modyfikacje

Jest wiele możliwości zmiany powyższego kodu. Dotyczy to głównie miejsca i sposobu generowania mapy. Przy dużej liczbie akcji, zamiast bezpośredniego dodawania obiektów do mapy, można utworzyć osobne tablice dla poleceń i akcji, a następnie dodawać je w pętli:

 1. public static void main(String[] args) {
 2. String[] commands = new String[] { "help", "add", "upper" };
 3. Action[] actions = new Action[] { new Help(), new Add(), new UpperCase() };
 4. Map map = new HashMap(commands.length);
 5. for (int i = 0; i < commands.length; i++) {
 6. map.put(commands[i], actions[i]);
 7. }
 8. }

Podsumowanie

Wzorzec ten zwiększa czytelność kodu, gdyż unikamy długich instrukcji if...else albo switch. Minusem jest konieczność utworzenia obiektu każdej akcji przed rozpoczęciem interpretowania, nawet jeśli nie będą wykonywane w trakcie działania programu.

Pobierz cały kod interpreter.jar (źródła+class).

Leave a Response