Dobre praktyki programistyczne

Łatwiejsze programowanie w Java 7

27.07.2011

Java 7 zawiera kilka usprawnień w samym języku. Według mnie, najważniejszym z nich jest konstrukcja try-with-resources. Dzięki niej praca z zasobami staje się łatwiejsza. Nie musisz już dłużej martwić się o ręczne zamykanie zasobów. Zostanie to dokonane automatycznie przy użyciu tej konstrukcji.

 1. void oldResourceHandling(String file) {
 2. byte[] buf = new byte[1024];
 3. int read;
 4. InputStream is = null;
 5. try {
 6. is = new FileInputStream(file);
 7. while ((read = is.read(buf)) > 0) {
 8. System.out.print(new String(buf, 0, read));
 9. }
 10. } catch (IOException ex) {
 11. ex.printStackTrace();
 12. } finally {
 13. if (is != null) {
 14. try {
 15. is.close();
 16. } catch (IOException ex) {
 17. ex.printStackTrace();
 18. }
 19. }
 20. }
 21. }
 22.  
 23. void newResourceHandling(String file) {
 24. byte[] buf = new byte[1024];
 25. int read;
 26. try (InputStream is = new FileInputStream(file)) {
 27. while ((read = is.read(buf)) > 0) {
 28. System.out.print(new String(buf, 0, read));
 29. }
 30. } catch (IOException ex) {
 31. ex.printStackTrace();
 32. }
 33. }

Wszystkie klasy, które mogą być w tym wypadku użyte, implementują interface java.lang.AutoCloseable. W dokumentacji możesz znaleźć, które to są klasy. Możesz zaimplementować ten interface także w swoich klasach.

Innym ułatwieniem jest konstrukcja String switch. Jest znana z języków skryptowych, np. PHP. Może być użyteczna gdy aplikacja odbiera polecenia jako String, np. poprzez linię poleceń.

 1. int oldStringSwitch(String s) {
 2. int i;
 3. if ("first".equals(s)) {
 4. i = 1;
 5. } else if ("second".equals(s)) {
 6. i = 2;
 7. } else if ("third".equals(s)) {
 8. i = 3;
 9. } else {
 10. i = 0;
 11. }
 12. return i;
 13. }
 14.  
 15. int newStringSwitch(String s) {
 16. int i;
 17. switch (s) {
 18. case "first":
 19. i = 1;
 20. break;
 21. case "second":
 22. i = 1;
 23. break;
 24. case "third":
 25. i = 1;
 26. break;
 27. default:
 28. i = 0;
 29. }
 30. return i;
 31. }

Pamiętać należy jednak, że użycie String jako stałych jest odradzane. Jeśli to możliwe to lepiej użyć typu Enum.

Leave a Response