Dobre praktyki programistyczne

Generowanie struktury drzewa z tablic

24.02.2011

Załóżmy, że mamy tablice zawierające elementy w hierarchicznej kolejności. Na takim zbiorze łatwiej operować, jeśli ma strukturę drzewa.

Innymi słowy, chcemy przekształcić macierz, np.:

[a, f, d, s]
[a, f, w]
[b, r]
[a, p]
[b, n, l]


na drzewo:

Root
 b
 r
 n
  l
 a
 f
  w
  d
  s
 p


Tablice, które mają wspólny taki sam element na danej pozycji, są w tym miejscu „spinane” i tworzy się wspólna gałąź.

Poniżej umieszczam kod, który to dokonuje, wraz z przykładem. Kod korzysta z typów generycznych, dzięki czemu można go łatwo wykorzystać do operowania na różnych typach danych. W przykładzie jest to klasa String.

 1. package treegenerator;
 2.  
 3. import java.util.Arrays;
 4. import java.util.HashSet;
 5. import java.util.List;
 6. import java.util.Set;
 7.  
 8. /**
 9.  * Generates tree structure from arrays.
 10.  *
 11.  * @author Łukasz Sutkowski
 12.  * @param Class of tree leafs
 13.  */
 14. public class TreeGenerator {
 15. public TreeGenerator(E root, E[][] array){
 16. List list = Arrays.asList(array);//makes list
 17. Set set = new HashSet(list);//then set
 18. Node tree = new Node(root, set, 0);//makes whole tree
 19.  
 20. System.out.println(tree.toString());//displays tree
 21. }
 22.  
 23. public static void main(String[] args) {
 24. String[][] array = new String[][] { { "a", "f", "d", "s" }, { "a", "f", "w" }, { "b", "r" }, { "a", "p" }, { "b", "n", "l" } };
 25. for(String[] s : array){
 26. System.out.println(Arrays.toString(s));
 27. }
 28. new TreeGenerator("Root", array);
 29. }
 30. }

Node.java   
 1. package treegenerator;
 2.  
 3. import java.util.HashMap;
 4. import java.util.HashSet;
 5. import java.util.Map;
 6. import java.util.Set;
 7.  
 8. /**
 9.  * Subset of tree. It can be whole tree, a branch or a leaf.
 10.  *
 11.  * @author Łukasz Sutkowski
 12.  * @param Class of tree leafs
 13.  */
 14. public class Node {
 15. private final E nodeName;
 16. private final Node[] children;
 17. private final int depth;
 18.  
 19. /**
 20.   * Constructs a Node and its children.
 21.   *
 22.   * @param name Node name
 23.   * @param array Set of arrays
 24.   * @param depth Index of arrays
 25.   */
 26. public Node(E name, Set array, int depth) {
 27. nodeName = name;
 28. this.depth = depth;
 29. Map map = new HashMap();
 30.  
 31. for (E[] line : array) { //iterates over arrays
 32. if (line.length > depth) { //checks if an element exists at this depth
 33. E common = line[depth]; //gets an element
 34. Set branch = map.get(common); //gets a branch for the element
 35. if (branch == null) { //if first such an element
 36. branch = new HashSet(); //creates branch
 37. map.put(common, branch); //adds for the element
 38. }
 39. branch.add(line); //adds the line for proper branch
 40. }
 41. }
 42. children = new Node[map.size()];
 43. int i = 0;
 44. depth++;//gets deeper
 45. for (Map.Entry entry : map.entrySet()) {//iterates over map
 46. children[i] = new Node(entry.getKey(), entry.getValue(), depth);//makes child
 47. i++;
 48. }
 49. }
 50.  
 51. /**
 52.   * Returns a string representation of this node and its children
 53.   *
 54.   * @return string representation
 55.   */
 56. public String toString(){
 57. StringBuilder sb = new StringBuilder();
 58. sb.append('\n');
 59. for(int i=0; i

Leave a Response