Dobre praktyki programistyczne

Kompilacja warunkowa w Java

08.09.2011

Java nie posiada preprocesora, tak jak C. Ale kompilator optymalizuje kod – jeśli jest pewny, że będzie nieosiągalny, nie będzie go w wynikowym kodzie. Opcjonalny kod może być umieszczony w klauzuli if lub przy użyciu operatora „? :”, pod warunkiem, że warunek może być obliczony przez kompilator.

Warunek ma najczęściej postać zmiennej boolean. Musi ona być zadeklarowana jako final i ewentualnie static. Wewnątrz wyrażenia może być kod taki jak w zwykłej klauzuli if. Może to być więc nawet klasa lokalna lub anonimowa, ale nie sama metoda. Spróbuj użyć poniższego kodu. Skompiluj go i zobacz wynikowe klasy, potem zmień wartość zmiennych i sprawdź ponownie.

 1. package eu.standardcode.example;
 2.  
 3. public class ConditionalCompilation {
 4.  
 5. private static final boolean COMPILE_ANONUMOUS = false;
 6. private static final boolean COMPILE_LOCAL = false;
 7. private static final boolean TERTIARY = true;
 8.  
 9. public static void main(String[] args) {
 10. if (COMPILE_ANONUMOUS) {
 11. new Thread(new Runnable() {
 12.  
 13. public void run() {
 14. print("Anonymous");
 15. }
 16. }).start();
 17. }
 18. if (COMPILE_LOCAL) {
 19. class Local implements Runnable {
 20.  
 21. public void run() {
 22. print("Local");
 23. }
 24. }
 25. new Thread(new Local()).start();
 26. }
 27. print(TERTIARY ? "Will be in .class file" : "Only in source code");
 28. }
 29.  
 30. static void print(String msg) {
 31. System.out.println(msg);
 32. }
 33. }

Kiedy zmienne są false, będzie tylko jedna klasa ConditionalCompilation. Kiedy są ustawione na true, będą 2 dodatkowe pliki: ConditionalCompilation$1.class (anonimowa) i ConditionalCompilation$1Local.class (lokalna). Wewnątrz pliku będzie tylko 1 String po wyrażeniu „TERTIARY ?”.

Jako warunku można użyć także niektórych wyrażeń, np. (Byte.SIZE == 8) (zawsze true) lub (COMPILE_LOCAL && COMPILE_ANONUMOUS). Kompilacja warunkowa może być użyta do budowania różnych wersji oprogramowania z jednego kodu źródłowego lub do debugowania.

Leave a Response