Dobre praktyki programistyczne

Leniwe wartościowanie w Java

11.08.2011

Wywołując niektóre metody możesz nie wiedzieć, czy przekazywane argumenty będą rzeczywiście użyte. W większości wypadków nie powinno to stanowić problemu. Czasem jednak tworzenie niepotrzebnych obiektów czy wykonywanie obliczeń może powodować problemy z wydajnością. W Java wszystkie argumenty są obliczane przed wywołaniem metody. Są na to jednak pewne sposoby.

Załóżmy, że HeavyObject nie może być utworzony w tej metodzie (np. konstruktor może nie być dostępny) i może nie być przez nią w ogóle wymagany. Wartościowanie zachłanne wygląda tak.

 1. class LazyEvaluation {
 2. void useHeavyObject(HeavyObject heavy) {
 3. if (isHeavyObjectRequired()) {
 4. heavy.useIt();
 5. }
 6. }
 7. public static void main(String args[]) {
 8. LazyEvaluation lazy = new LazyEvaluation();
 9. //early evaluation
 10. lazy.useHeavyObject(new HeavyObject());
 11. }
 12. }

Pierwsza metoda leniwego wartościowania używa operatora warunkowego. Obiekt będzie utworzony tylko gdy isHeavyObjectRequired zwróci true.

 1. //lazy evaluation
 2. lazy.useHeavyObject(lazy.isHeavyObjectRequired() ? new HeavyObject() : null);

Drugi sposób używa fabryki obiektów HeavyObject. Może to być ta sama lub osobna klasa. Możesz również zamienić metodę fabryki na statyczną.
 1. class HeavyObjectFactory {
 2. HeavyObject getInstance() {
 3. return new HeavyObject();
 4. }
 5. }
 6. class LazyEvaluation {
 7. void useHeavyObjectFactory(HeavyObjectFactory factory) {
 8. if (isHeavyObjectRequired()) {
 9. factory.getInstance().useIt();
 10. }
 11. }
 12. public static void main(String args[]) {
 13. LazyEvaluation lazy = new LazyEvaluation();
 14. //use factory for lazy evaluation
 15. lazy.useHeavyObjectFactory(new HeavyObjectFactory());
 16. }
 17. }

Leave a Response