Dobre praktyki programistyczne

Zamień null na Null Object

18.12.2011

Działanie ze zmiennymi mającymi potencjalnie wartość null wymaga często użycia warunku „if”. Aby pomóc programistom w tej sytuacji, napisałem klasę pomocniczą, która zwraca domyślny obiekt, gdy pojawi się wartość null. Użycie jest bardzo proste – umieść potencjalny null jako argument statycznej metody, a dostaniesz obiekt odpowiedniego typu, którego możesz użyć bez obawy o wystąpienie NullPointerException. To przykład wzorca projektowego Null Object.

Trzy przykłady użycia klasy NullPrevent, gdzie null jest zamieniany na domyślny obiekt:

 1. public class NullPreventMain {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4. Map<String, String> map = getMap();
 5. System.out.println("Monday: " + NullPrevent.get(map.get("Monday")));
 6. // Prints only "Friday: "
 7. System.out.println("Friday: " + NullPrevent.get(map.get("Friday")));
 8.  
 9. for (int i = 0; i < 10; i++) {
 10. // Prints 0 if getInteger will return null
 11. System.out.println(NullPrevent.get(getInteger()).toString());
 12. }
 13.  
 14. String[] array = null;
 15. // Returns empty array - do nothing
 16. for (String s : NullPrevent.get(String.class, array)) {
 17. System.out.println(s);
 18. }
 19. }
 20.  
 21. /**
 22.   * Returns Map with translation of some days of week.
 23.   */
 24. private static Map<String, String> getMap() {
 25. Map<String, String> map = new HashMap<>();
 26. map.put("Monday", "lunes");
 27. map.put("Tuesday", "martes");
 28. return map;
 29. }
 30.  
 31. /**
 32.   * Returns random Integer or null.
 33.   */
 34. private static Integer getInteger() {
 35. Random random = new Random(System.nanoTime());
 36. return (random.nextInt(2) == 1) ? random.nextInt() : null;
 37. }
 38. }

Spójrz na kod źródłowy NullPrevent i pobierz go. Licencja ISC.

Leave a Response