Dobre praktyki programistyczne

Wymieszane litery

23.01.2011

Znalazłem kilka stron, na których można „wymieszać litery”, ale skrypty działały po stronie serwera. Napisałem więc wersję w JavaScript, która robi to samo, ale w przeglądarce.

Skrypt publikuję na licencji ISC (podobnej do MIT, ale prostszej).

 1. /**
 2.  * Gets text from input field, mix it and then display result in output field
 3.  *
 4.  * @param {string} input ID of input field
 5.  * @param {string} output ID of output field
 6.  */
 7. function mixup(input, output) {
 8. var text = document.getElementById(input).value;
 9. text = mix(text);
 10. document.getElementById(output).value = text;
 11. }
 12.  
 13. /**
 14.  * Mixes letters within words, including Unicode
 15.  *
 16.  * @param {string} text Text to mix
 17.  * @returns {string} Mixed text
 18.  */
 19. function mix(text) {
 20. text = String(text);
 21. var begin = 0;
 22. var end = 0;
 23. var wordMode = false;
 24. var sb = new StringBuilder();
 25. for( var i = 0; i < text.length; i++) {
 26. var c = text.charAt(i);
 27. var letter = isUnicodeLetter(c);
 28. var last = i == text.length - 1;
 29. if((!letter || last) && wordMode) {// first non-letter after word
 30. wordMode = false;
 31. end = last ? i + 1 : i;
 32. var wordLenght = end - begin;
 33. if(wordLenght > 3) {// word length enough to mix
 34. sb.append(mixWord(text.substring(begin + 1, end - 1)));
 35. } else if(wordLenght > 1) {
 36. sb.append(text.substring(begin + 1, end - 1));
 37. } else if(wordLenght == 1) {
 38. end++;
 39. }
 40. } else if(letter && !wordMode) {// first letter of word
 41. wordMode = true;
 42. begin = i;
 43. sb.append(text.substring(end - 1, begin + 1));// add part between last word and current word
 44. }
 45. }
 46. sb.append(text.substring(end - 1));
 47. return sb.toString();
 48. }
 49.  
 50. /**
 51.  * Mixes all letters in a word, including borders
 52.  *
 53.  * @param {string} word Word to mix, should has only Unicode letters
 54.  * @returns {string} Mixed word
 55.  */
 56. function mixWord(word) {
 57. var w = word.split('');
 58. var m = [];
 59. for( var c in w) {
 60. var i;
 61. do {
 62. i = Math.floor(w.length * Math.random());
 63. } while(m[i] != null);
 64. m[i] = w[c];
 65. }
 66. return m.join('');
 67. }
 68.  
 69. /**
 70.  * Tests if character is Unicode letter
 71.  * @param c Character to test
 72.  * @returns {Boolean} True if c is Unicode letter, false otherwise
 73.  */
 74. function isUnicodeLetter(c) {
 75. return c.toUpperCase() != c.toLowerCase();
 76. }
 77.  
 78. /**
 79.  * Class to effective string concatenation
 80.  */
 81. function StringBuilder() {
 82. this._strings = [];
 83. this.append = function(s) {
 84. this._strings.push(s);
 85. };
 86. this.toString = function() {
 87. return this._strings.join('');
 88. };
 89. }

Pobierz pliki JS i HTML – 3KB.

One Response to “Wymieszane litery”

Leave a Response