Dobre praktyki programistyczne

Drukowanie kodów kreskowych z GLE

04.10.2011

GLE (Graphics Layout Engine) to projekt Open Source będący graficznym językiem skryptowym. Używam tego programu do druku etykiet zawierających informacje o produkcie, w tym kod kreskowy. Wygenerowane pliki EPS (PostScript) można łatwo drukować automatycznie.

Poniżej jest szablon prostej etykiety, który pobiera 3 argumenty z linii poleceń: kod kreskowy w zapisie dwójkowym, dziesiętnym i nazwę produktu. Jeśli nie ma tych 3 danych, zostaną użyte przykładowe.

 1. ! define constants
 2. STEP = 0.04 ! width of one bar
 3. LHG = 1.2 ! height of one bar
 4.  
 5. ! control line
 6. sub ctrl
 7. rline 0 -0.2
 8. rmove 2*STEP 0.2
 9. end sub
 10.  
 11. ! barcode with digits
 12. sub barcode bin$ dec$
 13. set lwidth STEP
 14. bl = len(bin$)+1
 15. i = 0
 16. while i < bl
 17. bc$ = seg$(bin$, i, i)
 18. if bc$ = "1" then
 19. rline 0 -LHG
 20. rmove STEP LHG
 21. else
 22. rmove STEP 0
 23. end if
 24. i = i + 1
 25. next
 26.  
 27. rmove -95*STEP -LHG
 28.  
 29. ctrl
 30. ctrl
 31. rmove 42*STEP 0
 32. ctrl
 33. ctrl
 34. rmove 42*STEP 0
 35. ctrl
 36. ctrl
 37.  
 38. rmove -96*STEP-0.3 -0.35
 39. set font ttb hei 0.4 just left
 40. p$ = left$(dec$,1)
 41. write p$
 42. rmove 16*STEP 0
 43. p$ = seg$(dec$, 2, 7)
 44. write p$
 45. rmove 46*STEP 0
 46. p$ = seg$(dec$, 8, 13)
 47. write p$
 48. rmove 40*STEP 0
 49. write ">"
 50. end sub
 51.  
 52. ! label
 53. begin object label bin$ dec$ prodname$
 54. set font pshb hei 0.62 just cc
 55. write prodname$
 56.  
 57. rmove -2 -0.8
 58. barcode bin$ dec$
 59. end object
 60.  
 61. ! begin main program
 62. args = nargs() ! take number of command line arguments
 63. if args < 3 then ! use example data
 64. bin$ = "10100011010010011011001100011010100111001101101010111001011100101100110111001011100101110100101"
 65. dec$ = "1021002001009"
 66. draw label bin$ dec$ "Product"
 67. else ! use data from command line
 68. draw label arg$(1) arg$(2) arg$(3)
 69. end if

Zapisz powyższą zawartość jako label.gle. Następnie wydaj polecenie:

 1. gle label.gle

Polecenie do wydruku utworzonego pliku w Linuxie:

 1. lpr label.eps

Kod kreskowy EAN13 wygenerowany w GLE

Zalety

 • Szablon nie zaśmieca właściwego kodu.
 • PostScript jest standardem dla wydruku.
 • Format wektorowy jest skalowalny i generuje mniejsze pliki.

Sądzę, że to interesujący przykład tego, jak średniej wielkości projekt Open Source może być użyty w komercyjnym rozwiązaniu.

Leave a Response