Dobre praktyki programistyczne

EduFan 1.0 – programy edukacyjne

22.01.2011

Zdecydowałem się odkurzyć mój stary (z 2005 roku) projekt małych programów edukacyjnych. Są napisane w Javie i można je uruchamiać jako aplikacje lub aplety. Wydzielona biblioteka zawiera kilka komponentów GUI ogólnego przeznaczenia. Umieszczam je tutaj w wersji sprzed ponad 5 lat, na licencji GPL 2. Niedługo przystosuję kod i licencję do współczesnych standardów.

Poniżej aplety z różnych dziedzin nauki:

Układ Słońce-Ziemia – symuluje obroty Ziemi wokół Słońca i oblicza kąt padania światła.

Trygonometria – obrazuje zależność między kątem i wszystkimi funkcjami trygonometrycznymi.

Proporcje – oblicza proporcje prostą i odwrotną.

W przypadku problemów z ponownym załadowaniem apletów, należy w konsoli Javy wyczyścić załadowane klasy wciskając klawisz „x”.

Pobierz kompletną wersję binarną – 74 KB.

Pobierz wszystkie źródła – 69 KB.

 

Leave a Response