Dobre praktyki programistyczne

Hybrydowa klasa z JavaScript i PHP

09.01.2011

JavaScript i PHP są bardzo często wykorzystywane razem w jednym projekcie. Mając na celu ułatwienie programowania z wykorzystaniem obu tych języków stworzyłem bibliotekę, pozwalającą na zaimplementowanie części klasy w JavaScript, a pozostałej w PHP. W ten sposób można wywołać w JavaScript metodę napisaną w PHP. Programista może się skupić na tworzeniu kodu, a synchronizacją zajmuje się biblioteka.

Zastosowanie

Obiekty w JavaScript pozostają po stronie klienta, co pozwala na interakcję z użytkownikiem. Warstwa logiczna pozostaje po stronie serwera.

 • Tworzenie i modyfikowanie obiektów w GUI, które zapisywane są przez PHP, np. w badzie danych.
 • Walidacja wprowadzonych przez użytkownika danych.
 • Ukrycie części implementacji przed użytkownikiem.
 • Użycie funkcji niedostępnych w JavaScript.

Przykład

Prosta implementacja konta bankowego. Operacje na koncie wywoływane są przez JavaScript, jednak wykonuje je PHP. Obiekt w przeglądarce ma prawidłowy stan zarówno przed jak i po operacji. Skrypt PHP zapisuje stan konta. Aby uprościć przykład, pominięto tutaj walidację danych.

PHP   
 1. include_once 'phpjs/phpjs.php';//path to file
 2.  
 3. class BankAccount extends PhpJs {//must extends PhpJs
 4. private $amount; //private - will not be send to JS
 5. protected $number; //protected - will be send to JS
 6.  
 7. function init(){ //executed when JS object is created
 8. if($this->number) {
 9. $this->amount = $this->getAmount();
 10. }
 11. }
 12.  
 13. function widthdraw($amount){
 14. $this->amount = $this->getAmount() - $amount;
 15. $this->save();
 16. }
 17.  
 18. function deposit($amount){
 19. $this->amount = $this->getAmount() + $amount;
 20. $this->save();
 21. }
 22.  
 23. function getAmount(){
 24. return @file_get_contents($this->number);
 25. }
 26.  
 27. private function save(){ //private - will not be send to JS
 28. $fp = fopen($this->number, "w");
 29. fwrite($fp, $this->amount);
 30. fclose($fp);
 31. }
 32. }
 33.  
 34. $account = new BankAccount(); //make general instance
 35. echo $account->phpJs(); //communicate with JS
 1. function BankAccount(number) {//constructor
 2. this.number = number; //assign variable
 3. this.phpFile = 'phpjs/bankaccount.php'; //set file with your PHP class
 4. BankAccount.inherit(PhpJs.call(this)); //inherit the PhpJs
 5. }
 6.  
 7. var account = new BankAccount(1234);
 8. document.writeln("Begin="+account.getAmount());
 9. account.deposit(220);
 10.  
 11. var accountProxy = new BankAccount(1234); //the same number
 12. document.writeln("+220="+accountProxy.getAmount());
 13.  
 14. account.widthdraw(70);
 15. document.writeln("-70="+account.getAmount());
 16.  
 17. document.writeln("Proxy="+accountProxy.getAmount());

Wynikiem działania powyższego kodu jest:

Wynik   
 1. Begin=false
 2. +220=220
 3. -70=150
 4. Proxy=150

Przykład ten znajduje się wraz z biblioteką w pliku na dole.

Technologie

Projekt wykorzystuje kilka technologii:

 • Synchroniczne (w przeciwieństwie do AJAX) wywołania XMLHttpRequest.
 • JSON – format wymiany danych.
 • Refleksje PHP.

Modyfikacje

Jest to bardzo wczesna wersja projektu, dlatego sposób jej użycia może się jeszcze zmienić. Do zrobienia jest m.in:

 • optymalizacja liczby zapytań przy tworzeniu wielu obiektów,
 • metody statyczne,
 • lepsza obsługa błędów.

Podsumowanie

Biblioteka ta zwiększa czytelność kodu i odciąża od konieczności ręcznej synchronizacji obiektów pomiędzy serwerem a klientem. Jest przy tym bardzo niewielka, po 3kB w pliku JS i PHP. Wadą biblioteki jest synchroniczna komunikacja z serwerem i odwołanie się do niego przy każdym wywołaniu metody napisanej w PHP.

Pobierz

Projekt i przykład PhpJs Hybrid Class 0.1

Leave a Response