Dobre praktyki programistyczne

fragmenty kodu

Zwięzły kod Java

22.04.2012

Oto przykład jak zwięzły może być kod Java. Napisałem dwie metody, które robią to samo, ale wyglądają inaczej. Sprawdzają one, czy obiekt Iterable ma tylko 1 obiekt, który dodatkowo jest równy drugiemu argumentowi. Obie metody używają klasy Objects dodanej w Javie 7. Pierwsza metoda używa operatora „&&”, który oblicza wyrażenie po prawej stronie tylko wtedy, gdy po lewej było true. Więcej…

Jak przeglądać listę z indeksem

10.04.2012

Jest wiele metod na przechodzenie po obiektach listy czy innej kolekcji w Javie. Czasem potrzebny jest też bieżący indeks, zwłaszcza w przypadku list, gdzie kolejność elementów ma znaczenie. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Spójrz na przykłady: Więcej…